Parkering

På Oslo Lufthavn finner du totalt 19 755 parkeringsplasser. Disse fordeler seg på to parkeringshus og seks parkeringsområder utendørs.
Parkeringshus

Plassene utendørs er merket med P1 til P6. P1 har gangavstand til Terminalen. Fra de andre parkeringsområdene går det gratis skyttelbuss kontinuerlig hele døgnet.

Priser

For å betale kan du benytte bensin- eller kredittkort ved inn- og utkjøring, eller trekke billett ved innkjøring og betale i automatene før du henter bilen.

Ordinære priser (NOK)

P-sone

Per time

Per døgn

1 uke

2 uker

3 uker

Korttid68410 - - -

P10 (P-hus)  Gangavstand, ca 50m

55*

360

1240

1990

2740

P1 (ute)  Gangavstand, ca 500 m

40

240

850

1050

1250

P2 (ute)  Shuttlebuss

40

180

750

950

1150

P3 (ute)  Shuttlebuss

40180550700850

P4 (ute)  Shuttlebuss

40180550700850

P5 (ute)  Sommerparkering

40 

180

550

700 

850

P6 (ute)  Shuttlebuss

40180550700850

*) Kr. 30,- per påbegynt 30 minutter, for neste 30. min kr 25,-. Parkering inntil 15 minutter er gratis.

Gyldig pr 1.1.14. Med forbehold om endring.Elektroniske skilt viser deg til enhver tid hvor det er ledige plasser. Parkeringen er åpen 24 timer i døgnet.

Korttidsparkering

Expressparkering

Bilpleie mens du venter!

Reiser du ofte?

Parkere leiebil

HC Parkering

El bil