Parkering

På Oslo Lufthavn finner du totalt 19 755 parkeringsplasser. Disse fordeler seg på to parkeringshus og seks parkeringsområder utendørs.
Parkeringshus

Plassene utendørs er merket med P1 til P6. P1 har gangavstand til Terminalen. Fra de andre parkeringsområdene går det gratis skyttelbuss kontinuerlig hele døgnet.

Priser
For å betale kan du benytte bensin- eller kredittkort ved inn- og utkjøring, eller trekke billett ved innkjøring og betale i automatene før du henter bilen.

Endring av korttidsparkering
Korttidsparkeringen ved Oslo Lufthavn blir flyttet i en periode på grunn av vedlikeholdsarbeid. I perioden vil korttidsparkering bli flyttet til parkeringshuset P10 nær terminalen, og det vil være skilting på stedet.

Ordinære priser (NOK)

P-sone

Per time

Per døgn

1 uke (8 d.)

Per tilleggsdøgn

Korttid68410--

P10 (P-hus) Gangavstand, ca 50m

55*

360

1240

+130

P1 (ute) Gangavstand, ca 500 m

40

240

850

+50

P2 (ute) Shuttlebuss

40

180

750

+45

P3 (ute) Shuttlebuss

40180550+30

P4 (ute) Shuttlebuss

40180550+30

P5 (ute) Sommerparkering

40

180

550

+30

P6 (ute) Shuttlebuss

40180550+30

*) Kr. 30,- per påbegynt 30 minutter, for neste 30. min kr 25,-. Parkering inntil 15 minutter er gratis.

Gyldig pr 10.6.14. Med forbehold om endring.



Elektroniske skilt viser deg til enhver tid hvor det er ledige plasser. Parkeringen er åpen 24 timer i døgnet.

Korttidsparkering

Expressparkering

Bilpleie mens du venter!

Reiser du ofte?

Parkere leiebil

HC Parkering

El bil