Brann og redning – en viktig medspiller i nærmiljøet

Oslo Lufthavns brann- og redningsavdeling er en viktig bidragsyter ved alvorlige trafikkulykker og branner i nærområdet rundt flyplassen. Avdelingen har et nært samarbeid med det interkommunale brannvesenet i kommunene Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad. I forbindelse med dette samarbeidet rykker Brann og Redning ut til ulykker og branner ved behov.

Med 6 flyplassbrannbiler, 1 brannbil for bygningsbrann og 1 lift står Oslo Lufthavns brann- og redningsavdeling sterkt rustet når brannvesenene i nabokommunene trenger bistand ved brann og trafikkulykker. Liften er et spesielt kjærkomment bidrag, ettersom brannstasjonene i nærområdet ikke disponerer en slik lift.

Til sammen har Brann og Redning her på OSL 1700 utrykninger i året. 700 av disse er utrykninger til Terminalen og ca 450 av utrykningene dreier seg om førstehjelpsarbeid. I brannbilene har avdelingen en egen hjertestarter som er med på å redde liv. Brann og Redning kan opplyse om at de allerede har reddet over 20 liv ved hjelp av denne hjertestarteren.

Brann- og redningsavdelingen består til enhver tid av fire vaktlag på 15 personer som fordeler seg på to brannstasjoner. Flyplassen har brannstasjon både ved østre og vestre rullebane slik at responstiden skal bli så kort som mulig (aldri over 120 sekunder) hvis en ulykke skulle oppstå.

Oslo Lufthavn er glad for at Brann og Redning kan være en viktig bidragsyter i nærmiljøet.

Motta nabonyheter på e-post

Få tilsendt nabonyheter fra OSL
E-post: (se vilkår)