Bagasje

Regler for håndbagasje og innsjekket bagasje

Bagasjeregler

EU og EØS har felles bagasjeregler, men flyselskapene og tollmyndigheter i ulike land kan ha andre begrensninger på hva du kan ta med. Husk også at sikkerhetskontrolløren har myndighet til å stanse gjenstander denne vurderer at kan true sikkerheten om bord, selv om gjenstanden står oppført som tillatt, eller ikke er listet i regelverket. Er du i tvil, send i innsjekket bagasje.

Væsker

Våpen

Skarpe eller spisse gjenstander

Sportsutstyr

Verktøy

Eksplosive, brennbare eller kjemiske stoffer

Skadet eller forsinket bagasje

Er bagasjen din skadet eller forsinket, kontakt flyselskapet du reiste med så snart som mulig.

Maksimalvekt, antall kolli, spesialbagasje

Flyselskapene har ulike regler for hvor mye bagasje du kan ta med på flyet. Sjekk med ditt flyselskap hva som gjelder.